Nedeľa 17. 10. 2021
  • CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
    Nám. 7. apríla 409/20,
    Brezová pod Bradlom
  • 0948 654 111

Základné dokumenty CVČ na stiahnutie

 

 

Správy o výchovno vzdelávacej činnosti školského zariadenia:

Správa o VVČ za rok 2018/2019

Správa o VVČ za rok 2019/2020

 

Výchovno-vzdelávací program CVČ

Výchovný program CVČ na šk. rok 2020/2021

 

Plán práce

Plán práce CVČ na šk. rok 2020/2021

 

Ostatné dokumenty:

Školský poriadok CVČ