Nedeľa 17. 10. 2021
 • CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
  Nám. 7. apríla 409/20,
  Brezová pod Bradlom
 • 0948 654 111
Súčasnosť História Prevádzkové hodiny Dokumenty na stiahnutie

 

CENTRUM  VOĽNÉHO  ČASU 

zabezpečuje výchovnú, vzdelávaciu, informačnú a poradenskú činnosť pre deti a mládež v meste Brezová pod Bradlom počas celého roka.

 

Centrum voľného času (ďalej CVČ) má sídlo na Nám. 7. apríla v Brezovej pod Bradlom. Ide o priestory bývalej materskej školy s rozľahlým dvorom. Zriaďovateľom CVČ je Mesto Brezová pod Bradlom.

 

Činnosť CVČ je zameraná na:

1. pravidelnú popoludňajšiu záujmovú činnosť, tá prebieha počas celého školského roka podľa rozvrhu a aktuálnej ponuky záujmových útvarov. 

2. príležitostnú záujmovú činnosť formou jednorazových alebo pravidelne sa opakujúcich podujatí, súťaží a prehliadok záujmovej činnosti.

3.  prázdninové aktivity a detské tábory s dennou dochádzkou, krátkodobé pobyty v prírode, exkurzie a výlety.

4. neformálne voľnočasové programy pre deti a mládež - klubová činnosť, tu poskytujeme  otvorený a bezpečný priestor na trávenie voľného času pre deti a mladých ľudí. V klube je zohľadňovaná výnimočnosť mladých, ktorí často nenavštevujú žiadne krúžky, nie sú súčasťou štruktúrovaných aktivít. Poskytujeme tu zaujímavé voľnočasové aktivity v bezpečnom prostredí (od biliardu, cez tvorivú dielňu, až po stolný tenis, futbal, hokej) ako aj kvalifikovanú podporu v záťažových životných situáciách.

Ciele neformálnych voľnočasových programov v klube teenegerov by sme mohli zjednodušene zhrnúť do štyroch základných bodov:

 • primárna prevencia sociálno-patologických javov u detí a mládeže,
 • bezpečná alternatíva ulice,
 • voľno-časové aktivity ako prostriedok k poskytovaniu sociálnych služieb,
 • primárna prevencia závislostí (látkové/nelátkové).
   

CVČ sa podieľa i pri zabezpečovaní a koordinovaní rôznych aktivít pre deti a mládež v našom meste.

 

Kontakt:

Mgr. Vanda Púdelková
vychovávateľkapoverená riadením CVČ

mobil: 0948 654 111
e-mail: cvc@brezova.sk

www.cvcbrezova.sk