Nedeľa 17. 10. 2021
 • CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
  Nám. 7. apríla 409/20,
  Brezová pod Bradlom
 • 0948 654 111
 • Ponuka krúžkov 2021/2022

  Prihlásiť sa môžete od 2.septembra 2021 v budove CVČ, mobil: 0948 654 111

  Na stiahnutie:

 • Usmernenie hlavného hygienika

  podľa § 25 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

  Tento dokument sa vydáva s cieľom poskytnúť postupy pri organizácii a prevádzke zotavovacích podujatí počas pandémie ochorenia COVID – 19. 

  Aké sú pravidlá, výnimky pri PCR testoch do tábora, akú treba dokumentáciu 

  Odpovedáme na najčastejšie otázky rodičov. Naštudovali sme nové nariadenie hygienika, dali dokopy naše skúsenosti, aby ste našli všetko potrebné na jednom mieste.

   Musíme mať PCR test aj keď máme 10 rokov? Aká je veková hranica pre výnimky?

  Podľa usmernenia, výnimku z testovania majú deti “do 10 rokov veku”. Za dieťa do 10 rokov veku sa považuje dieťa, ktoré má najviac 10 rokov + 364 dní (vrátane). Čiže deti, ktoré ešte nedovŕšili 11 vek, test nepotrebujú.

  Aké sú ďalšie výnimky z povinných PCR testov?

  deti, ktoré sú viac ako 21 dní po očkovaní aspoň prvou dávkou

  deti, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami

  Treba PCR test aj pre DENNÉ TÁBORY?

  Napriek infromáciam z tlačoviek a medií, podľa platného uznesenia povinnosť preukázať sa PCR testom majú iba deti, ktoré sa zúčastnia detských podujatí trvajúcich viac ako 4 dni, a teda v denných táboroch testy nie sú potrebné, ale odporúčame ich. Toto potvrdil aj Úrad verejného zdravotníctva, ktorý usmernenie vydal.

  Ako sa zaregistrujeme na bezplatný PCR test?

  Registrácia na test prebieha na stránke korona.gov.sk v sekcii “Požiadať o vyšetrenie na COVID-19” treba vybrať “Mám záujem o PCR testovanie” a následne ako dôvod vyšetrenia vybrať “Idem na denný alebo pobytový tábor”.

  Aký starý musí byť PCR test?

  Test nemôže byť starší ako 72 hodín.

  Aké ďalšie dokumenty potrebujeme pri nástupe na tábor?

  Okrem negatívneho PCR testu (ak nespĺňate jednu z výnimiek) v súlade s najnovším usmernením je potrebné rodičom/zákonným zástupcom podpísané vyhlásenie o bezinfekčnosti nie staršie ako 1 deň pred nástupom na tábor.


 • Poplatok za tábor treba zaplatiť na účet mesta IBAN: SK12 5600 0000 0046 0253 9001 s VS:22300111. 

  Do poznámky napíšte meno a priezvisko dieťaťa a číslo turnusu.

  Pred nástupom na tábor trebe predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré podpíše zákonný zástupca (rodič) a toto písomné vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň (rozhodujúci dátum je deň nástupu na tábor).

 • CVČ je otvorené

  1.júna 2021 opäť obnovujeme činnosť centra voľného času

  Na to, aby ste mohli CVČ navštevovať, potrebujeme vždy na začiatku krúžku predložiť podpísané tlačivo "Vyhlásenie o bezinfekčnosti" (nájdeš dolu pod oznamom). Deťom do 18 rokov ho podpisuje zákonný zástupca. Dieťa musí mať počas krúžku v CVČ prekryté horné dýchacie cesty rúškom (mimo športových aktivít), sprievodcovia detí majú vstup do budovy zakázaný (s výnimkou vstupu do vestibulu pred 1.krúžkom za účelom prevzatia čistých tlačív),

  V prípade, že si tlačivá nemáte kde vytlačiť, budú tlačivá k dispozícii v CVČ, príďte si ho vypísať.

 • Oznam o dočasnom prerušení prevádzky

  Minister školstva podľa školského zákona s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhodol o mimoriadnom prerušení prevádzky centier voľného času.

  Rozhodnutím ministra školstva  číslo: 2020/17294:1-A1810 zo dňa 11.10.2020 sa

  s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania  

  prerušuje  prevádzka

  Centra voľného času v Brezovej pod Bradlom.

   

 • PONUKA KRÚŽKOV na školský rok 2020/2021

   

  Od stredy 02.09.2020 spúšťame prihlasovanie do našich krúžkov. Tento rok si budete môcť vybrať z ponuky 10 krúžkov! Čaká Vás niekoľko prekvapení, nové krúžky aj noví vedúci. Tu a teraz Vám predstavujeme našu ponuku na tento školský rok. 

  Prihlasovanie do krúžkov je možné osobne od 2.9.2020 do 14.9.2020 (9:00-17:00) v budove CVČ alebo elektronicky na mail: cvc@brezova.sk . Viac informácii získate na tel.č. 0948 654 111 .Tešíme sa na Vás

  Viac info na PONUKA KRÚŽKOV   ***  PRIHLÁŠKA  do krúžku CVČ

 • OTVORENIE školského roka 2020/2021

   

  CVČ Brezová pod Bradlom sa pre deti a mládež otvára od 2. septembra 2020. Činnosť bude zatiaľ prebiehať len formou spontánnej činnosti - klubová činnosť a CVČ bude otvorené do 17:00 h . Ostatné krúžky začnú pracovať od 1.októbra 2020.

  Účastníci o záujmových činností v CVČ musia odovzdať podpísané vyhlásenie, ktoré si môžu stiahnuť tu: Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu pred začiatkom šk. roka 2020/2021


  Organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v CVČ pre školský rok 2020/2021 upravuje manuál pre základné školy a niektoré školské zariadenia.

  Žiadame všetkých účastníkov záujmovej činnosti  o dodržiavanie sprísnených hygienických opatrení!

   

  Ak dieťa odovzdá do CVČ Brezová pod Bradlom svoj vzdelávací poukaz 

  nemusí uhrádzať žiaden mesačný poplatok za krúžok v CVČ.

   

   

   

 • HURÁ MÁME PRÁZDNINY - veselé dopoludnie v CVČ

  Neseď soma a príď sa zabaviť do CVČ. Na dopoludnie sme pre Teba pripravili zaujímavý program a zabezpečený je aj pitný režim :) . Tešíme sa na Teba!

  Dieťa sa nemusí prihlasovať, do CVČ si prinesie len podpísané vyhlásenie zákonného zástupcu, že neprejavuje príznaky akútného ochorenia a nebolo mu nariadené karanténne opatrenie. :)

 • LETO v CVČ

   

  V centre voľného času prebiehajú počas letných prázdnin detské mestské tábory ... pre deti je pripravený zaujimavý program.

 • CVČ je znovu OTVORENÉ

  Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu vereného zdravotníctva SR a na základe rozhodnutia zriaďovateľa Mesta Brezová pod Bradlom s účinnosťou od 1. júla 2020 sa 

  OBNOVUJE PREVÁDZKA

  CENTRA VOĽNÉHO ČASU BREZOVÁ POD BRADLOM

   

  Od pondelka 6.júla 2020 organizuje CVČ detské prímestské tábory.

   

   

   

   

   

 • Letné tábory sa pripravujú

  CVČ pre deti od 6 do 15 rokov pripravilo 6 turnusov detských táborov. Okrem bohateho programu, hier a súťaží je pre deti zabezpečený obed, občerstvenie a pitný režim. Dieťa treba prihlásiť čo najskôr, poplatok sa bude uhrádzať až na konci júna 2020.

 • Prázdninová ponuka - LETO 2020

  Počas letných prázdnin pripravujeme pre deti 6 turnusov prímestských táborov.

  PRIHLÁSIŤ SA MÔŽETE NA TEL.Č.: 0948 654 111

 • CVČ až do odvolania zatvorené !

  19. 3. 2020

   

  Z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením koronavírusu bude CVČ do odvolania zatvorené.

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 26.3.2020 vydalo Rozhodnutie  č. 2020/10610:1-A1030 o mimoriadnom prerušení prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania. • Oddychovo-relaxačná zóna v areáli CVČ

  Mesto Brezová pod Bradlom sa v roku 2019 stalo úspešným žiadateľom dotácie zo štátneho rozpočtu, a to konkrétne z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na podporu aktivít zameraných na implementáciu opatrení definovaných v strategickom dokumente pre prácu s mládežou na miestnej úrovni rámci dotačnej schémy Programy pre mládež na roky 2014-2020. Program má názov Komunita mladých a je realizovaný prostredníctvom Slovenského inštitútu mládeže IUVENTA.

  Názov projektu je Oddychovo-relaxačná zóna v areáli centra voľného času a celkové náklady na jeho realizáciu predstavujú 8.100 eur. Polovicu nákladov poskytlo z vlastných zdrojov mesto Brezová pod Bradlom a druhú polovicu, teda 4050 eur tvorí práve spomínaná dotácia.

  Oddychovo-relaxačná zóna zahŕňa altánok so sedením, osvetlením a pitnou vodou, ohnisko, hojdačku, sedenie na terase CVČ a workoutové ihrisko. Zariadenie bude využívané nielen v rámci aktivít centra voľného času, ale slúžiť bude aj pre širokú verejnosť.

 • Floorbal cup 2020

  OZ Charis, Základná škola a Centrum voľného času v Brezovej pod Bradlom v spolupráci s Mestom Brezová pod Bradlom – Komisiou školstva, mládeže, športu, kultúry a cestovného rozvoja boli spoluorganizátormi 2. ročníka florbalového turnaja pre žiakov a žiačky Základnej školy v Brezovej pod Bradlom pod názvom Floorball cup 2020, ktorý sa konal v sobotu 11. januára v telocvični ZŠ.

  Po nultom a minuloročnom prvom ročníku mal tohtoročný turnaj badateľne vyššiu úroveň, nielen čo sa týka účasti samotných aktérov na ihrisku a divákov, ale hlavne športovej kvality. V tomto roku bol turnaj obohatený aj o štyri kolektívy dievčat, čo bolo veľké plus turnajových zápolení.

  V súťaži dievčat zvíťazilo družstvo Baby Yoda pred družstvami Home alone, Atletics a celkom Forest Gump. Najlepšou brankárkou bola Ivana Cigánková a najlepšou strelkyňou sa stala Alexandra Menkynová.

  V chlapčenskom turnaji sa najviac darilo kolektívu s názvom Popudiny, ktorý získal na celý rok do svojej vitríny aj putovný pohár. Druhé miesto si vybojovali Jolandovci, bronzovú priečku obsadilo družstvo Jadberg, štvrté skončilo družstvo Najlepší z najhorších a piate miesto patrilo florbalistom Panters.

  Najlepším brankárom bol vyhodnotený Čestmír Kráčmar a spomedzi troch najlepších strelcov v turnaji, ktorými boli Jakub Jobb, Matej Minárčiný a Šimon Lichanec, si prvenstvo v samostatných nájazdoch vystrieľal Jakub Jobb.

  Víťazi boli odmenení medailami, diplomami a všetci účastníci dostali od organizátorov aj malú pozornosť.

  Turnaj do bodky splnil svoj cieľ a poďakovanie patrí nielen všetkým hráčom za predvedené výkony, ale aj rozhodcom a všetkým organizátorom, ktorí prispeli k jeho úspešnému priebehu.

  Všetci zainteresovaní sa už tešia o rok na 3. ročník tohoto kvalitného a už tradičného turnaja.

  Viac záberov nájdete vo fotogalérii

 • Vianočná fantázia

  19. decembra 2019 sa naše CVČ premenilo na tvorivé dielne, na ktorých si deti i dospelí mohli vyrobiť rôznorodé predmety, ktoré súvisia s vianočnými sviatkami. Podujatie bolo otvorené aj pre širokú verejnosť, takže kto prišiel, určite neoľutoval.

  Viac foto je v našej fotogalérii.

 • Mikuláš v CVČ

  6. decembra 2019 aj do CVČ prišiel Mikuláš s anjelom a čertom. Pre deti, ktoré sú členmi CVČ, tu zanechal mikulášske balíčky a poobede sa z balíčkov mohli potešiť všetky deti v Brezovej pod Bradlom, ktoré sa zúčastnili predstavenia Fifo a Vierka a po ňom na námestí spoločne s Mikulášom, anjelom a čertom rozsvietili vianočný stromček.

 • Predvianočný turnaj v stolnom tenise

  V pondelok 16. decembra 2019 usporiadalo Centrum voľného času v Brezovej pod Bradlom tak ako každý rok predvianočný stolnotenisový turnaj pre deti a mládež. Zmerať sily si prišli chlapci aj dievčatá..

  Všetci účastníci dostali sladkú odmenu, pretože víťazom je každý, kto má chuť športovať.

 • Vianočné medovníčky

  Neodmysliteľnou súčasťou vianočných sviatkov je vôňa čerstvo upečených medovníkov a ich zdobenie. Ako ich upiecť, to si deti v CVČ vyskúšali v utorok (10.12.) na tvorivých dielňach a v piatok (13.12.) sa spoločne naučili medovníčky zdobiť. Nie je to nič zložité, stačí trochu trpezlivosti a výtvarného cítenia. 

  Pozrite si našu fotogalériu.

 • Športovo-zábavný deň v CVČ

  V piatok 8. novembra 2019 sa v priestoroch CVČ Domček uskutočnilo športovo-zábavno-súťažné popoludnie pre žiakov ZŠ a SŠ. Účastníci si mohli si zmerať svoje sily v biliarde, šípkach, stolnom tenise a stolnom futbale. Každý si mohol vybrať tú svoju disciplínu, prípadne aj viac. Víťazom súboja v biliarde sa stal Adrián Rafčík pred Davidom Klofáčom a Marošom Balážom. V šípkach bol najúspešnejší Zvonimír Lehocký, druhý bol Rasťo Šándor a tretí Tomáš Ďuríček. V stolnom tenise si prvenstvo odniesla Nikola Petrášová (jediné dievča medzi chlapcami!), druhý skončil Tomáš Ďuríček a tretí bol Adam Torák, V stolnom futbale bol víťazom Rasťo Šándor pred Patrikom Línekom a Tomášom Ďuríčkom.Traja najlepší boli odmenení medailami a všetci malými pozornosťami. Zmyslom tejto akcie bolo viesť deti k súťaživosti a férovým súbojom, čo sa podarilo a aj v budúcnosti plánujeme podobné akcie opakovať. Viac fotiek nájdete vo fotogalérii.