Nedeľa 17. 10. 2021
  • CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
    Nám. 7. apríla 409/20,
    Brezová pod Bradlom
  • 0948 654 111

Rozvrh výchovný činnosti činností

 

 

Školský rok 2020/2021

 

Pondelok

 

13:00 - 15:00  Klub teenagerov I - športový klub

15:00 - 17:00  Voľnočasová spontánna činnosť

 

Utorok

 

13:00 -  17:00  Voľnočasová spontánna činnosť
(prípadne príležitostné aktivity pre ŠKD a verejnosť)

 

Streda

 

13:00 - 14:30  Klub teenagerov II. -  kreatívny klub

14:30 - 16:30  Tvorivé dielne

 

Štvrtok

 

13:00 - 15:00  Klub teenagerov IV - stolný tenis

13:00 - 17:00  Voľnočasová spontánna činnosť

 

Piatok

 

13:00 - 15:00  Klub teenagerov III -  kulinársky klub

14:30 - 17:00  Voľnočasová spontánna činnosť

 

Výška poplatku za krúžky je stanovená vo výške 3 eurá za mesiac (t.j.: 12 euro za polrok).
Ak odovzdáš do CVČ Brezová pod Bradlom svoj vzdelávací poukaz nemusíš uhrádzať žiaden poplatok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.