Nedeľa 17. 10. 2021
 • CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
  Nám. 7. apríla 409/20,
  Brezová pod Bradlom
 • 0948 654 111

 

 

 

 • Všetky mestské tábory budú prebiehať v budove CVČ Brezová pod Bradlom. 
 • Nástup detí do tábora je v čase od 7:30 do 8:00 h. priamo do budovy CVČ. Na tábor treba priniesť so sebou: prezuvky, pokrývku hlavy, fľašku na pitie, rúško/respirátor 2ks... (podľa aktuálnych opatrení). Odchod detí z tábora domov je o 15.00 h. Pre deti je zabezpečený obedy, desiata a pitný režim počas dňa.

Podmienky:

 • Tábor je potrebné zaplatiť do 20.06.2021 na číslo účtu
  IBAN: SK12 5600 0000 0046 0253 9001 
  VS: 223 00 111
  do poznámky treba uviesť meno a priezvisko žiaka + číslo turnusu.
  Tábor možno zaplatiť aj v hotovosti v pokladni MsÚ Brezová pod Bradlom
 • Prihlášky treba zaslať na e-mail: cvc@brezova.sk

 

 • Vyhlásenie o bezinfekčnosti - potrebné predložiť pred nástupom na tábor
  Pred nástupom na tábor trebe predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré podpíše zákonný zástupca (rodič) a toto písomné vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň (rozhodujúci dátum je deň nástupu na tábor).
 • Prihláška na tábor 2021