Nedeľa 17. 10. 2021
 • CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
  Nám. 7. apríla 409/20,
  Brezová pod Bradlom
 • 0948 654 111
 • Jesenné prázdniny 2019 v CVČ Domček

  Jesenné prázdniny využili deti z Brezovej pod Bradlom a okolia na príjemné strávenie zaslúžených dní voľna (30.-31.10.2019) aj v našom CVČ. Mali možnosť tu stráviť väčšiu časť oboch prázdninových dní. Vysoká účasť detí rôzneho veku svedčí o tom, že takáto možnosť oddychu má svoje opodstatnenie. Fotografie nájdete v našej fotogalérii. 

 • Ponuka záujmových krúžkov v Centre voľného času Domček v Brezovej pod Bradlom

  CVČ Domček vám aj v školskom roku 2019/2020 dáva možnosť zapojiť sa do krúžkovej činnosti. Ponuka krúžkov sa môže ešte zmeniť, upresniť, ich otvorenie bude závisieť od prejaveného záujmu. Zo športovo-pohybových sú to: futbal dievčat, stolný tenis, posilňovňa, šach, šípky a mažoretky. Z estetických činností sú v ponuke tvorivé dielne ("z každého rožka troška"), výtvarné činnosti, paličkovaná brezovská cipka. Z ostatných včelársky, hudba spája, numizmatika+filatélia, klub teenagerov. Pre najmenších s ich rodičmi je pripravený rytmus baby, k dispozícii je každý pracovný deň aj materské centrum. Do krúžkov sa môžete zapísať priamo v CVČ. Kto odovzdá vzdelávací poukaz (žiaci ZŠ a SŠ), má činnosť v CVČ celý rok zdarma, inak je poplatok 1, 66 eura mesačne. Krúžky začínajú pracovať spravidla od októbra po získaní dostatočného počtu záujemcov (mimimálne 10 na krúžok, môžu byť povolené aj výnimky). 

 • CVČ Domček začína svoju činnosť v školskom roku 2019/20

  So začiatkom nového školského roku sa po letných prázdninách, ktoré boli v Domčeku vyplnené detskými mestskými tábormi, otvárajú brány nášho centra voľného času. Pripravujeme pre vás celoročný pestrý program a každodennú bežnú prevádzku od pondelka do piatku v čase 9 - 17 hod. Podľa vášho záujmu a našich možností znovu otvoríme viacero záujmových krúžkov. Záleží len na vás, ktoré si vyberiete. Krúžky budú včas zverejnené a prípadne upresňované.

  Tešíme sa na vašu návštevu. 

 • Šesť turnusov letných denných táborov sa skončilo

  Centrum voľného času Domček každoročne realizuje v mesiacoch júl a august prázdninové denné tábory pre školopovinné deti z Brezovej pod Bradlom i okolia, ale aj pre deti, ktoré majú v našom meste napríklad starých rodičov. Počas tohtoročných prázdnin naše tábory v šiestich turnusoch navštívilo každý týždeň v priemere nad dvadsať detí. Mohli si užiť veľa zábavy, súťaží, poučnú besedu s poľovníkom, turistiku, opekačky, ukázať svoj talent a mnoho ďalších aktivít. Súčasťou turnusov bývajú aj výlety mimo mesta. Tieto prázdniny to bolo 5 výletov, a to na Smolenický zámok, Čachtický hrad, do Jaskyne Driny, spojili sme návštevu Múzea Molpír s Včelovinou Smolenice, nechýbala ani prehliadka Múzea Milana Rastislava Štefánika v Košariskách. Veríme, že deti si tohtoročné prázdniny u nás užili a náležite si oddýchli. Fotografie zo všetkých turnusov sú vo fotogalérii.

 • Poľovnícke združenie Brezová pod Bradlom a CVČ Domček pre deti

  Poľovnícke združenie v Brezovej pod Bradlom pod vedením p. Martina Poláčka v spolupráci s Centrom voľného času Domček pripravilo na piatok 14. júla 2019 už tradičné podujatie pre deti z brezovských materských škôl a Školského klubu pri ZŠ v Brezovej pod Bradlom. Trochu oneskorene, ale predsa to bolo aj stretnutie pri príležitosti Dňa detí a tiež blížiaceho sa konca školského roka.

  Dopoludnie patrilo škôlkarom a popoludní ich vystriedali školáci. Spolu okolo 100 detí si užívalo slnečný deň v peknom lesnom prostredí areálu poľovníckej chaty U Minárčiných. Bol vyplnený rôznymi aktivitami, ako bolo nosenie sa na koníkoch či plnenie zábavno-súťažných úloh na stanovištiach, ktoré prichystalo CVČ. Všetko to bolo zakončené spoločnou opekačkou, balíčkom sladkostí pre každé dieťa a ružou od poľovníkov ako výraz vďaky pre pani učiteľky a vychovávateľky.

  Poďakovanie patrí vedeniu mesta, deti prišli osobne pozdraviť a sladkosťami potešiť aj pán primátor Jaroslav Ciran a pán prednosta MsÚ Ján Michálek. Vďaka všetkým organizátorom a ochotným ľuďom sa akcia vydarila.

  Spoločné fotografie na záver budú pripomínať pekne prežité chvíle.

  Viac fotiek si pozrite vo fotogalérii.

 • Deň detí 2019

  Tak ako každý rok sa CVČ Domček spolupodieľalo na organizácii a realizácii Dňa detí, ktorú zastrešuje Mesto Brezová pod Bradlom a konal sa 3. júna 2019. Keďže sa o úspech tejto vydarenej akcie okrem organizátorov svojou neoceniteľnou pomocou zaslúžilo aj veľa detí navštevujúcich CVČ, chceli by sme sa im touto formou poďakovať. Niekoľko fotografií z podujatia si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

 • Ponuka letných prázdninových táborov v CVČ - júl - august 2019

  Vážení rodičia detí školského veku!

  Dávame vám do pozornosti, že od už marca 2019 je možné prihlasovať priamo v našom Centre voľného času Domček (prípadne na tel. číslach 0948 654 111 - v pracovnom čase 9-17 hod. alebo 0904 487 410) svoje deti do letných prímestských táborov v období hlavných školských prázdnin.

  Chystáme 6 týždňových turnusov s pestrým a rôznorodým programom (plán je v prílohe): 

  V každom turnuse je pripravený jeden výlet mimo nášho mesta, minimálne jedna opekačka, turistika do blízkeho okolia, diskotéka, kvíz, športový deň, tvorivé dielne, spoločenské hry, program na sebarealizáciu detí a mnoho ďalších súťaží a aktivít, takže deti sa rozhodne nudiť nebudú. Konkrétny program s časovým harmonogramom bude k dispozícii pred každým turnusom a je k dispozícii v CVČ. Deti v každom turnuse budú mať zabezpečenú desiatu, obed, olovrant aj sladkosti a malé odmeny. 

  Vyplnené budú letné prázdniny s výnimkou posledného júlového, prvého a posledného augustového týždňa, kedy je v CVČ dovolenka.

  Prihlášku prikladáme nižšie, nájdete v nej všetko podstatné. Dostanete ju aj v CVČ v Brezovej pod Bradlom alebo si ju môžete stiahnuť, vytlačiť, vyplniť a priniesť do CVČ, Prípadne ju môžete poslať mailom na adresu cvc@brezova.sk. Informácie vám poskytneme aj v CVČ na Námestí 7. apríla 409/20.

   

 • Šachový turnaj O pohár Bradla 2019

  V sobotu 11. mája 2019 sa v priestoroch Denného centra a Centra voľného času v Brezovej pod Bradlom uskutočnil ďalší ročník šachového turnaja O pohár Bradla. Bol organizovaný pre šachistov od 6 do 14 rokov. Zúčastnili sa ho mladí šachisti z viacerých kútov Slovenska a okrem víťazov boli odmenení všetci účastníci. Turnaj sa vydaril po všetkých stránkach a už sa tešíme na ďalší ročník. Vo fotogalérii si môžete pozrieť viac obrázkov z turnaja.  

 • Mamičkám pre radosť

  Milí pravidelní aj občasní návštevníci nášho centra voľného času!

  Keďže v nedeľu 12. mája 2019 je Deň matiek, pozývame Vás v piatok 10. mája od 15.30 do 17.00 do CVČ Domček, kde si budete mať možnosť vyrobiť pekný darček pre Vaše mamičky.

  Tešíme sa na Vašu účasť!

 • Veľkonočné tvorivé dielne

  Posledný deň pred začiatkom tohtoročných veľkonočných prázdnin (17. apríl 2019) bol v CVČ zameraný na veľkonočné tvorivé dielne. Deti mali možnosť vyrobiť si pekné výrobky, ktoré súviseli s Veľkou nocou. Svojimi výtvormi, v ktorých naplno využívali aj svoju fantáziu, mohli obohatiť veľkonočnú atmosféru vo svojich rodinách. Tvorivosti sa medze nekládli, o čom svedčia aj fotografie vo fotogalérii.

 • Deň narcisov 2019

  Aj v tomto roku z poverenia Mesta Brezová pod Bradlom zorganizovalo naše CVČ zbierku Deň narcisov 2019. Bol to 23. ročník celoslovenskej verejnej zbierky. Peniaze z nej sú určené hlavne na podporu programov prevencie, včasnej diagnostiky a liečby rakoviny, na poskytovanie všestrannej podpory a pomoci onkologickým pacientom a ich rodinám na Slovensku. Vyhlasuje ju občianske združenie Liga proti rakovine SR. Naše poďakovanie patrí hlavne 11 dobrovoľníkom - žiakom 9. ročníka ZŠ v Brezovej pod Bradlom. Boli to (na obrázku zľava): Patrik Marko, Martin Podzámsky, Jerguš Halabrín, Natália Krištofová, Dominika Chrvalová, Katarína Chovancová, Richard Furko, Kristián Sabota, Alexandra Dunková, Pavol Závodný a Martin Čerešník (viac vo fotogalérii). Taktiež ďakujeme všetkým ľuďom v našom meste, ktorí svojím príspevkom akejkoľvek hodnoty podporili spomínané ciele zbierky. Celková vyzberaná suma bola 1 139, 16 eur.

   

   

   

   

 • Jarný prázdninový tábor

  CVČ Domček aj tento rok zorganizovalo počas jarných prázdnin (4. - 8. marca 2019) mestský denný tábor, ktorého sa zúčastnili deti vo veku 7 - 13 rokov. Od pondelka do piatku mali možnosť oddýchnuť si pri množstve pestrých aktivít, medzi ktorými si každé dieťa mohlo vybrať tú svoju. K najzaujímavejším patrili obľúbené športové súťaže, tvorivé dielne, kde si účastníci vyrábali pekné výrobky z rôzneho materiálu a potešili napríklad aj svoje mamičky k ich sviatku. Súťaživosť sa prejavila v kvíze "Orientujme sa na mape Slovenska", v rámci marca - mesiaca knihy to bola návšteva mestskej knižnice so zaujímavým a poučným programom v spolupráci s p. Jankou Bôžikovou či  výlet do malej hvezdárne v Sobotišti. Firma FAST FOOD Jablonica sponzorsky pripravila ukážku výroby pravých domácich klobás, ktorú si deti mohli od začiatku do konca vlastnoručne vyskúšať pod vedením skúsených majstrov - pánov Daniela Lukáča a Romana Kozubíka. Upečené chutili výborne, dokonca si ich mohli deti odniesť aj domov.

  Bol to týždeň plný zábavy, hudby, tanca a dobrej nálady. Všetko, čo sa u nás udialo, si môžete pozrieť vo fotogalérii.

 • 1. ročník florbalového turnaja

  V spolupráci OZ Charis, Centra voľného času Domček a ZŠ v Brezovej pod Bradlom sa v sobotu 23. februára 2019 konal 1. ročník florbalového turnaja žiakov ZŠ. Po minuloročnom nultom ročníku mal tento oveľa lepšiu a bojovnejšiu atmosféru, ku ktorej prispeli všetky zúčastnené družstvá reprezentujúce každý ročník druhého stupňa. Zápasy mali veľmi dobrú úroveň, ale víťaz mohol byť len jeden. Bolo to družstvo deviatakov s názvom No name, ktoré získalo aj putovný pohár, druhí boli ôsmaci - Jadberg a tretie Popudiny (7. ročník). Výborní boli aj štvrtí piataci - Jolandovci a piati šiestaci - Zdochloši. Najlepším strelcom bol Jakub Krippel, hráčom Erik Michalička a brankárom Čestmír Kráčmar.  Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

  Ďalšie foto je k dispozícii vo fotogalérii.

 • Polročné prázdniny

  Pozývame Vás dňa 1. februára 2019 (v čase polročných prázdnin) do Centra voľného času Domček v Brezovej pod Bradlom. Otvorené bude od 8 do 16 hodiny.

 • Veselo do nového roku 2019

  Po vianočnom a novoročnom oddychu sa opäť otvorili brány CVČ Domček. Želáme vám šťastný nový rok a pozývame vás do centra na príjemné strávenie oddychu po škole napríklad aj takou guľovačkou a stavaním snehuliaka, akú vidíte na priložených fotografiách z pravej tohtoročnej zimy. 

 • Domček plný predvianočnej zábavy

  Blížia sa sviatky pokoja a čas do zaslúženého oddychu sme v Domčeku venovali množstvu činností a aktivít, ktoré s Vianocami súvisia. Deti mali možnosť vytvoriť a odniesť si zaujímavý vianočný výrobok z tvorivých dielní, vyzdobiť si a ešte radšej aj skonzumovať vianočné medovníčky, zúčastniť sa súťaže v predvianočnom pingpongovom turnaji (víťazmi boli Nikolka Petrášová a Tomáš Ďuríček) či pochutnať si na široko-ďaleko rozvoniavajúcich vianočných oblátkach a trubičkách, ktorých výrobu si mohli aj sami pozrieť či vyskúšať. Rozchádzame sa do svojich domovov a zaželajme si spoločne príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko najlepšie v novom roku 2019. Viac obrázkov si môžete pozrieť vo fotogalérii.

 • Naše akcie do Vianoc

  Vianoce sa blížia a aj brezovské CVČ pre Vás pripravilo niekoľko akcií, z ktorých sa niektoré už uskutočnili a ďalšie Vás ešte čakajú. Vo štvrtok 13. decembra si menšie i väčšie deti, dievčatá i chlapci, mohli vyzdobiť vianočné medovníčky a zároveň si na nich aj pochutnať.

  V utorok 18. decembra od 14. hodiny sa návštevníci centra možu aktívne zapojiť do predvianočného stolnotenisového turnaja (kategória chlapcov a dievčat zvlášť).

  19. decembra (streda) sa uskutoční druhá časť adventných tvorivých dielní.

  20. decembra (štvrtok) budeme v CVČ piecť vianočné oblátky aj trubičky.

   

 • Aj do CVČ prišiel Mikuláš

  Ani tento rok naše CVČ Mikuláš neobišiel. Mikulášske posedenie si zorganizovali pre svoje deti rodičia v krúžku Rytmus baby pod vedením cvičiteľky Ivanky Malkovej. Mikuláš taktiež myslel aj na ostatné deti, ktoré v tento deň navštívili centrum a každé z nich dostalo mikulášsky balíček. Viac si pozrite vo fotogalérii.

 • Oznam pre všetky tvorivé deti a ich rodičov

  Oznamujeme všetkým záujemcom o adventné tvorivé dielne, že ich prvý termín sa z objektívnych príčin presunul zo 4. decembra na 11. decembra 2018. Druhý termín aj čas zostáva v platnosti.

 • Pestrý december

  Posledný mesiac roka prináša aj akcie, ktoré súvisia s adventom, Mikulášom či Vianocami. Aj v našom CVČ sa ich niekoľko pripravuje, ďalšie organizuje i mesto, školy a škôlky. Naše akcie sa ešte upresňujú, ale už teraz sú pripravené napríklad adventné tvorivé dielne (utorok 4.12. a v stredu 19.12. od 15.30 do 18.00), kde si deti (do 6 rokov v sprievode rodičov) môžu zhotoviť a domov odniesť nejaký pekný výrobok. O ďalších aktivitách Vás budeme včas priebežne informovať.