Nedeľa 17. 10. 2021
  • CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
    Nám. 7. apríla 409/20,
    Brezová pod Bradlom
  • 0948 654 111

Projekty

Rekonštrukcia objektu Centra voľného času

 

 

 

 

Mesto Brezová pod Bradlom podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) z operačného programu Kvalita životného prostredia (OPKŽP).

Názov projektu: Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejnej budovy v meste Brezová pod Bradlom - budova Centra voľného času - pavilón 1 a pavilón 2

Nenávratný finančný príspevok : 205 032,31 EUR

Realizácia projektu: 28.6. - 15.9.2017

 Hlavnou myšlienkou projektu bolo zníženie spotreby energie pri prevádzke verejnej budovy - školského zariadenia slúžiaceho ako Centrum voľného času v meste Brezová pod Bradlom z dôvodu vysokej energetickej náročnosti pri prevádzke z hľadiska vykurovania objektu a osvetlenia interiérových priestorov.

Zníženie energetickej náročnosti bolo dosiahnuté štyrmi základnými prvkami:

 -zateplením obvodového plášťa objektu certifikovaným kontaktným zatepľovacím systémom

 -zateplenie strešného plášťa dodatočnou tepelnou izoláciou, -výmenou výplní okenných a dverných otvorov s izolačným trojsklom

 -výmenou zastaralých žiarivkových a žiarovkových svietidiel za moderné LED svietidlá

- a v neposlednom rade inštaláciou vetrania s rekuperačnými jednotkami, ktoré znížia potrebu tepla na vykurovanie z dôvodu vetrania objektu

 Týmto dochádza k úspore energie na vykurovanie objektu vo výške viac ako 70% nákladov.

Predmetom rekonštrukcie bol objekt samotného centra voľného času mimo priestorov slúžiacich na komerčné využitie ( klub dôchodcov, posilňovňa a pre rôzne záujmové skupiny), pretože táto časť budovy bohužiaľ nebola oprávnená na čerpanie NFP.